شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - July 04 2020
کد خبر: ۱۲۴۶۳
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۱
«سید عباس عراقچی» رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در وزارت امور خارجه با بیان اینکه قطعنامه بسیارمحکم وبا اقتدار روزسه شنبه شورای حکام پرونده را به طور کامل می بندد وفصل نوینی ازهمکاری های ایران وآژانس را باز می کند، گفت: با تصویب این قطعنامه گام بزرگ وبسیار مهمی ازاجرای برجام برداشته شده است.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: امروز شورای حکام جلسه فوق العاده ای برگزار کرد که یک دستور کار بیشترنداشت و آن بررسی قطعنامه پیشنهادی 1+5 بود. این قطعنامه توسط آلمان به نمایندگی از 1+5 به اجلاس ارائه شد .
عراقچی افزود:موضوع ایران همواره موضوع قابل توجهی برای همه کشورها بوده به ویژه بعد از اتمام موفقیت امیز مذاکرات و رسیدن به برجام کشورهای زیادی ابراز علاقه کرده بودند که در این جلسه صحبت کنند. 37 کشور ثبت نام کرده بودند که صحبت کنند.
وی اظهار داشت: در جلسات شورای حکام اعضایی که عضو شورا نیستند هم می توانند شرکت و حتی صحبت کنند. آژانس یک مجمع عمومی دارد که همه کشورهای عضو در آن شرکت می کنند و یک شورای حکام که 35 کشور هستند . در جلسات شورای حکام اگر کار به رای گیری بکشد فقط 35 کشور عضو می توانند رای بدهند در بقیه مباحثات بقیه هم می توانند شرکت کنند و صحبت کنند.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: تقریبا همه کسانی که صحبت کردند در تایید قطعنامه و در تایید روندی که منجر به این قطعنامه شده ، در اظهار خوشوقتی از نقشه راه ایران و آژانس و تشکر از ایران به خاطر همکاری ها حرف زدند. برخی هم با توجه به گزارش آقای امانو که نکاتی دارد که دیگران می توانند از آن استفاد کنند، به نکاتی اشاره داشتند.
عراقچی گفت: در مجموع هم فضای مثبتی بر شورای حکام حاکم بود هم بیانیه هایی که صادر شد عمدتا بسیار مثبت و در جهت نگاه به آینده بود ولذا وقتی در پایان جلسه رییس برزیلی شورای حکام جمع بندی مباحثات را ارائه کرد، گفت این قطعنامه به اعتقاد ایشان می تواند با اجماع به تصویب برسد اگر کسی مخالفتی دارد ابراز کند. هیچ کسی مخالفتی نداشت . کار حتی به رای گیری کشیده نشد وبا اجماع کامل اعضای شورای حکام این قطعنامه تصویب شد.
وی درباره علت طول کشیدن جلسه امروز شورای حکام گفت: علت طول کشیدن این جلسه هم تعداد زیاد سخنرانان بود از 10و نیم انتظار می رفت تا دو بعد از ظهر تمام شود ولی صحبت ها ادامه یافت.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام در ارزیابی قطعنامه مصوب شورای حکام گفت: به اعتقاد من نمی شود هیچ نکته منفی ویژه ای را برای آن در نظر گرفت . ممکن است بعضی از عبارات را ترجیح می دادیم جور دیگری بود ، کلیت قطعنامه و مولفه های اصلی که مد نظر ما بوده همه در جهتی است که ما می خواستیم.
عراقچی افزود: اولا قطعنامه از هیچ عبارت منفی استفاده نکرده است .در هیچ جای قطعنامه بر خلاف 12 قطعنامه قبلی که پر است از عباراتی مثل «ابراز نگرانی می کند» یا از ایران می خواهد همکاری کند و یا تقبیح می کند، در این قطعنامه وجود ندارد. از هیچ چیزی ابراز نگرانی نکرده و همه جا ادبیات مثبت و سازنده به کار برده شده است. در حقیقت ادبیات و کلیت قطعنامه کاملا مثبت است.
معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه به مولفه های اصلی قطعنامه اشاره کرد و گفت: در مولفه های اصلی تمام مواردی که مربوطه به بسته شدن پرونده هست ، به طور کامل امده است. اولا اذعان می کند نقشه را ه ایران و آژانس کامل شده است ،اعتراف می کند در موضوع پی ام دی کاری باقی نمانده انجام شود. نقشه راه تکمیل شده است. البته از همکرای ایران با آژانس و تکمیل نقشه راه تقدیر می شود.
وی اظهار داشت: بنابراین اول می گوید هر کاری لازم بوده انجام شده است . بعدا تمام قطعنامه های گذشته را لغو می کند.در حالی که قبلا از ابعاد برنامه هسته ای و پی ام دی ابراز نگرانی کرده و حتی تعابیری داشت که پی ام دی را به عنوان موضوع بسیار اساسی و فوری تشخیص می داد که در ادبیات شورای حکام ادبیات بسیار سنگینی است و زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت فراهم می کند ، امروز همه این قطعنامه ها را لغو کرد.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: درقطعنامه های گذشته به آمانو ماموریت داده بود که درباره پی ام دی بررسی کند و گزارش دهد . امروز همه ماموریت های آمانو به این ترتیب لغو وباطل شد.
وی ادامه داد : این موضوع علاوه براین دستور کار آژانس را تغییر می دهد . تا الان بررسی اجرای پادمان درایران وخواسته های قطعنامه های شورای امنیت بود که از ایران می خواستند غنی سازی را تعلیق کند و دستور کار آژانس تا الان نگاهش به گذشته بود .
عراقچی گفت: امروز این دستور کار را لغو و دستور کار جدیدی معرفی شد که عبارت است از نظارت بر اجرای برجام . از الان به بعد ماموریت آمانو نگاه به آینده است و بر اجرای برجام نظارت می کند و گزارش می دهد.
معاون وزیر امورخارجه افزود: ازهمه اینها مهمتر اینکه اگر چه همه مولفه ها دال بر بسته شده پرونده است ولی این عبارت بسته شدن هم صراحتا قید می شود ، لذا در بند 9 خیلی صریح و روشن از عبارت خاتمه بررسی استفاده می کند .
معاون حقوقی وزیر خارجه تاکید کرد: صراحتا پرونده پی.ام.دی را می بندد. تمام مولفه های مثبت که انتظار داشتیم را دراین قطعنامه می بینیم .البته به آژانس گفته دراجرای برجام مرتب گزارش بدهد واین کاملا طبیعی است. وقتی کسی مامور نظارت بر اجرای کاری می شود اگر تخلفی مشاهده می کند باید گزارش دهد .
وی اضافه کرد: البته مدت زمان معینی را مشخص می کند . بعد از آن برخورد با پرونده ایران در شورای حکام حتی از نظارت و اجرای برجام هم خاتمه می یابد و پرونده به صورت کامل عادی می شود.
عراقچی گفت: قطعنامه بسیار محکم و با اقتدار است که پرونده را کاملا می بندد و فصل نوینی را درهمکاری ایران و آژانس برای آینده ایجاد می کند . این کاملا با ماهیت تعامل ایران آژانس در گذشته متفاوت است .
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام افزود: همانطور که در قطعنامه شورای امنیت آمده است که این هم ان را تکرار می کند تغییر بنیادین در موضوع هسته ای ایران رخ داده ، این تغییر اکنون در روابط ایران و آژانس هم رخ می دهد. بنابراین قطعنامه کاملا محکم و خوب است.
وی در این باره که لغو تحریمها چه زمانی اتفاق می افتد و سازو کار آن چگونه خواهد بود؟
گفت: با بسته شدن پرونده پی ام دی گام بسیار مهمی در اجرای برجام توسط طرف های مقابل ما برداشته شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است .ما هنوز تا روز اجرا فاصله داریم ولی این گام بسیار مهم و از تعهدات بسیار مهم طرف مقابل بود که بعد از تکمیل نقشه راه قطعنامه ای را با هدف بسته شدن به شورای حکام ارائه برای تصویب آن در شورا حکام و تلاش کند.
عراقچی اظهار داشت: این کار را انجام دادند .قطعنامه را با مشورت ایران تهیه کردند و ارائه دادند و شورای حکام هم با اجماع تصویب کرد. یکی از تعهدات بسیار کلیدی آنها انجام شد. ما هم در برجام تعهداتی داریم . دو تا از مهمترین تعهدات را موکول به بسته شدن پی ام دی کرده بودیم؛ بحث اراک و ذخایر اورانیوم غنی شده ما.
معاون وزیر امور خارجه گفت: الان که پی ام دی بسته شده است این دو کار کلیدی را شروع می کنیم و بقیه تعهداتی که داشتیم در جمع آوری سانتریفیوژ های اضافه و بحثهای نظارتی که از قبل شروع کرده بودیم و مقدمات آن را اماده کردیم اینها را هم کامل خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: تصور ما این است ظرف دو تا سه هفته آینده می توانیم این کارها را کامل کنیم . ممکن است آژانس برای راستی آزمایی اقدامات ایران و تایید اینکه این اقدامات طبق تعهدات ایران انجام شده به چند روز کار احتیاج داشته باشد. امروز آمانو در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد ممکن است آژانس چند روزی برای ارزیابی اقدامات ایران نیاز داشته باشد.
عراقچی گفت: نهایتا تصور من این است حداکثر سه هفته الی یک ماه آینده ما برسیم به روزی که اعلام کنیم این روز ،روز اجرایی شدن است .در روز اجرایی شدن تحریم های مرتبط با هسته ای که در برجام ذکر شده به صورت کامل و عملی برداشته خواهد شد.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام افزود: فرامین این تحریمها الان صادر و روی کاغذ لغو شده است؛ هم دستور رییس جمهوری امریکا هم مصوبه شورای وزیران اروپا صادر شده و تحریم ها را متوقف کردند ولی تاریخ عملیاتی شدن را موکول به روز اجرا کردند که سه هفته تا یک ماه آینده است .وقتی به ان روز برسیم تحریم ها به صورت عملی لغو می شود.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این که قطعنامه شورای حکام با اجماع به تصویب می رسد به رای گیری نمی رسد چه پیامی می تواند داشته باشد؟، گفت: پیام بسیار روشن از جامعه بین الملل است که از برجام و نتیجه مذاکرات حمایت و استقبال می کند و از بسته شدن پرونده پی ام دی به صورت کامل حمایت می کند.
عراقچی اضافه کرد: بسته شدن پرونده پی ام دی در پی گزارش آقای امانوبا اجماع از سوی شورای حکام نشانه این است که جامعه بین الملل در این موضوع خاص صلح امیز بودن برنامه هسته ای ایران را گواهی می دهد و از اینکه اتهامات و ادعاهای گذشته کنار گذاشته شود، حمایت می کند.
وی گفت: ما به آینده فکر کنیم. این پیام بسیار روشن جامعه بین المللی در حمایت از برنامه هسته ای ایران، زدوده شدن ادعاها علیه ایران ،بسته شدن پی ام دی و حمایت از برجام و نتیجه مذاکرات است .
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام در باره اهمیت بسته شدن پی.ام.دی گفت: پی ام دی برای ما حائز اهمیت بود به این علت که تمام این داستان هسته ای در 12 سال گذشته و تمام اتهامات که به ما زده شد و تبلیغاتی که علیه ما صورت گرفت و تمام تحریمها علیه ما به بهانه همین پی ام دی بود.
عراقچی اضافه کرد: به این استناد بود که ایران یک برنامه هسته ای نظامی در گذشته داشته و ممکن است ادامه داشته باشد شاهد بودید که تبلیغات سنگینی علیه ما کردند؛ گفتند ایران در پی دستیابی به بمب است .همه اینها با استناد به این ابعاد احتمالی نظامی بود.
معاون وزیر امور خارجه گفت: باید بگویم که در ساختن یک نظر منفی جهانی نسبت به ایران و امنیتی سازی موضوع ایران ، معرفی ایران به عنوان تهدید علیه صلح بین الملل کار کرده بودند. پی ام دی در حقیقت بنای کاملا کاذبی در برنامه هسته ای ایران بود که در طول سالها ساخته بودند.
وی افزود: این بنا البته ابتدای آن بر روی یک سری اشتباهات خود ما، بعضی بی تجربگی ها و این که بعضی موارد به موقع اطلاع داده نشده بود و بعضی از کارها که جنبه دو منظوره داشته در ابعاد صلح امیز به کار گرفته شده بود، ساخته شد.
عراقچی خاطرنشان کرد: با جعل سند و اطلاعات بنای بسیار کاذبی ساختند و ایران را به عنوان تهدید معرفی کردند. با بسته شدن پی ام دی زیر بنای همه اتهامات فرو ریخت و سرو صدایی که صهیونیستها در دنیا راه انداخته بودند که ایران دو ماه با بمب فاصله دارد، نخست وزیر آنها در سازمان ملل نقشه نشان می داد ،همه اینها فروپاشید.
رییس ستادپیگیری اجرای برجام گفت:علت اینکه ما اصرارمی کردیم باید پی ام دی بسته شود تا برجام اجرا شود به این دلیل بود که اعتراف کنند و دنیا بفهمد همه اتهامات علیه ایران واهی بوده ؛این پرونده کنار گذاشته شود . اکنون پرونده ای که همه تحریم ها و امنیتی سازی ایران بر اساس آن بوده بسته و کنار گذاشته شد.
وی افزود: فکر می کنم اصراری که ما داشتیم کاملا بحق بود. بخصوص تاکیدی که مقام معظم رهبری داشتند در نامه معروفی که در تایید برجام نوشتند و شروطی که گذاشته بودند این شرط را خیلی روشن بود. ما هم با قاطعیت اعلام کردیم که غرب باید بین برجام و پی ام دی یکی را انتخاب کند و انها برجام را انتخاب کردند. مجموعه سیاستهای دقیق و روشن ما به این نتیجه رسید که امروز شاهد بسته شدن پی ام دی بودیم.
عراقچی گفت: به نظر می رسد پی ام دی تنها دستاورد بزرگ اطلاعاتی غربی ها درباره برنامه هسته ای ایران بود. با صرفنظر کردن از پی ام دی و بی اعتبار کردن آن ، می توان شکست اطلاعاتی غرب را تصور کرد. مسلما یک شکست اطلاعاتی است . در یک دهه گذشته شاهد بودیم تمام سرویس های جاسوسی غرب به کار گرفته شد تا ثابت کند ایران فعالیت و برنامه نظامی هسته ای غیر قانونی داشته است .
معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: تمام سرویس های جاسوسی آنها اطلاعات خود را در اختیار آژانس گذاشتند .عکسهای ماهواره ای از تاسیسات مختلف در اختیار گذاشتند. با افراد خارجی مصاحبه کردند. هر تلاشی که داشتند انجام دادند. نتیجه شد 12 پرونده ای که امانو به عنوان مجموعه موضوعات پی ام دی علیه ایران در 2011 ارائه داد و گفت همه آنها معتبر است .
وی گفت: در گزارش جدید آمانو همه این ادعاها و اتهامات محدود شد به اینکه قبل از 2003 ایران مطالعاتی داشته که ما همین را هم رد کردیم .ظرف چند روز آینده بیانیه دقیق و جزیی ارائه می کنیم که اشکالات و نقاط ضعفی گزارش آمانو را ثبت کنیم و به آژانس ارائه دهیم.
عراقچی اظهار داشت: این گزارش با همه نقاط ضعفش می گوید قبل از 2003 ایران فعالیتهایی داشته ولی اینها از مرز مطالعه فراتر نرفته است .در مواد هسته ای ایران هیچ انحرافی مشاهده نشده است. بنابر این به اعتقاد من یک شکست اطلاعاتی برای همه سیستم های غربی است .
معاون وزیر خارجه تاکید کرد: آنها تمام تلاش های خود را کردند . ما می دیدیم در حین اجرا سندی را مطرح می کردند که فلان کشور به آنها داده ولی نهایتا منجر به این شد که برنامه هسته ای ایران توسط آمانو صلح امیز بودن آن تایید شود و شورای حکام هم پرونده را ببندد.
وی در این باره که اکنون که این ادعاها رد شده و سالها تحریمهایی علیه ملت ایران اعمال کردند، آیا می شود ادعای حقوقی مطرح کرد ، گفت: ما همواره در یک دهه گذشته می گفتیم تحریمها علیه ایران ظالمانه و غیرعادلانه است . این کاری که شورای حکام انجام داد و گزارش آمانو صحه گذاشت بر این ادعای ایران حتما راه را باز می کند برای اینکه در اینده بررسی حقوقی صورت بگیرد.
عراقچی افزود: وقتی تحریم هایی علیه یک ملت اعمال می کنیم که به مردم عادی وارد می شود و بعد معلوم می شود همه بر پایه یکسری ارزیابی غلط بوده مسلما مسئولیتی ایجاد می کند برای کسانی که آن را ایجاد کردند.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: بعد از اینکه برجام اجرایی شد فرصت کاملا باز در اختیار داریم .حقوقدانان ما باید روی این قضیه کار و بررسی کنند چگونه می شود مسئولیت حقوقی کسانی که تحریم های ناعادلانه ای برعلیه مردم ایران اعمال کردند را پیگیری و برای آن یک راه حلی پیدا کرد.
عراقچی همچنین درپاسخ به سوالی پیرامون موضوعات خاکستری واینکه اگرموضوعات خاکستری همچنان وجود دارد پس بسته شدن پی ام دی چگونه معنی می یابد، گفت: خود آمانو هم گفت درباره گذشته هیچ وقت نمی توان نظر قطعی داد الان اگر آژانس بخواهد ماهیت فنی و حرفه ای بودن خود را حفظ کند ودرباره موضوعی که 15 سال پیش اتفاق افتاده، قضاوت قطعی کند با توجه به اینکه مدارک کاملا روشنی هم دراختیار ندارد، چاره ای ندارد جزاینکه از احتمالات صحبت کنند.
وی افزود: آمانو نمی تواند نسبت به گذشته ازقطعیات صحبت کند چون مدارک قطعی وجود ندارد، بنابراین وقتی 12 پرونده را درگزارش خود ارزیابی می کند ودرباره چاشنی انفجاری می گوید، اینها درسلاح هسته ای کاربرد دارد، درعین حال کاربردهای صلح آمیز هم دارد و اتفاقا استفاده های صلح آمیز آن ها درحال افزایش است.
رییس ستاد پیگیری برجام اضافه کرد: یا درباره مدل سازی کامپیوتری می گوید که این مدل می تواند کاربردهای دیگری هم داشته باشد بنابراین درموقعیتی نیست که قضاوت کند آنچه 15 سال قبل بوده قطعا کار خاصی صورت گرفته یا نه. 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درادامه گفت : یا وقتی می گوید ایران ساختاری برای انجام مطالعات درست کرده بود، باز هم می گوید این ساختار مناسب برای این کار است نمی گوید ساختارحتما برای این کار بوده است ودرباره آن قضاوت نمی کند ونمی تواند قضاوت کند.
عراقچی با بیان اینکه آمانو یک جنبه بینابینی درگزارش خود حفظ کرده است، ادامه داد: وی قبلا هم گفته بود که قادر نیستم گزارش کاملا سیاه و یا سفید بدهم می توانم واقعیاتی که بوده را بگویم و ارزیابی خود را از احتمالات بیان کنم.
به گفته رییس ستاد پیگیری برجام آمانو درهر12 مورد این کار را کرده و بعد از همه این موارد ارزیابی کلی کرده است وارزیابی کلی او این است وقتی به همه این ها نگاه می کنم اگرچه بعضی نقاط پازل هنوزبرای من ابهام دارد ولی ارزیابی من این است که ایران فعالیت هایی کرده ولی از مرز مطالعه فراتر نرفته است.
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اضافه کرد : همین خاکستری بودن گزارش حاکی از فنی بودن وحرفه ای بودن آن است مهم این است که شورای حکام به عنوان نهاد تصمیم گیر در آژانس وقتی گزارش آمانو را می بیند، دیگر سوالی درباره پی ام دی مطرح نخواهد کرد و درباره درخواست دسترسی به اشخاص هیچ ماموریتی به آمانو نمی دهد.
به گفته معاون حقوقی وامور بین الملل وزارت امورخارجه، شورای حکام به آمانو می گوید دیگر دستور کار شما عوض شده ازالان بر روی برجام کار کنید و پی ام دی را می بندیم وقطعنامه های گذشته را لغو می کنم.
وی تصریح کرد: مهم این است که شورای حکام به عنوان نهاد تصمیم گیر بر پایه این گزارش تصمیم می گیرد پرونده را ببندد بنابراین امانو دیگر ماموریتی نسبت به گذشته ندارد.
به گزارش ایرنا، عراقچی درپاسخ به سوال دیگری مبنی براین که برخی می گویند با این قطعنامه عملا پی ام دی بسته نشده بلکه تغییر وضعیت داده است گفت: پی ام دی خود موضوع مشخصی است که می گوید ایران قبل از2003 برنامه نظامی داشته، اینها همه کنار رفته است اینکه در اجرای برجام درآینده آژانس طبق پروتکل الحاقی ممکن است درخواست دسترسی کند و یا درخواست کند ازتاسیسات هسته ای ما بازرسی بیشتری داشته باشد طبق پروتکل الحاقی مربوط به آینده واجرای برجام است وپی ام دی به کل بسته شده است هیچ کجای قطعنامه حتی نشانه ای از اینکه ممکن است پنجره ای از پی ام دی باز مانده باشد، اصلا وجود ندارد.
مجری برنامه این گفت وگوی تلویزیونی درادامه ازعراقچی سوال کرد: براساس بخش دوم بند 4 قطعنامه شورای حکام گفته شده هرزمان مدیر کل دلایل منطقی مبنی بروجود موضوع مورد نگرانی داشته باشد می تواند طبق 2231 به شورای حکام برای اقدام مقتضی وهم زمان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش بدهد واشاره می کنند همان امکانات پی ام دی است.
معاون وزیر خارجه پاسخ داد: این قطعنامه به آژانس می گوید از الان به بعد بر اجرای برجام ، اجرای پادمان ها و تعهداتی که ایران طبق ان پی تی وپادمان دارد نظارت کنید وهر موقع تخلفی مشاهده کردید گزارش دهید این امر بدیهی و روشنی است وقتی به کسی وظیفه نظارت داده می شود طبیعی است اگر درنظارت خود به امری خلاف قانون برسد باید گزارش دهد.
وی با بیان اینکه این مسئله کاملا معطوف به آینده است گفت: آژانس باید گزارش های دوره ای درباره اجرای برجام بدهد وهرمو قع درخواست کند نقضی اتفاق افتاده باید گزارش بدهد،در واقع نگاه قطعنامه کلا به آینده است.
وی اضافه کرد:اینکه مسئله ای 15 سال قبل اتفاق افتاده به پی ام دی مربوط است آمانو ماموریتی ندارد ازاو خواسته نشده کار کند وگزارش بدهد، بنابراین پی ام دی بسته شده است. 
به گزارش ایرنا درادامه این گفت و گو سوالی مطرح شد مبنی براینکه شبهاتی درباره بند 3 اجرایی 2231 قطعنامه مطرح است واختیارات بی سابقه برای آژانس درنظر گرفته شده که در هر موضوعی که مد نظرش باشد می تواند درخواست همکاری کامل کند؟
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با بیان اینکه نمی دانم این تعابیر را از کجا آوردید ،بند 3 قطعنامه راکاملا بخوانید مدیرکل درحیطه اختیارات خود و درحیطه برجام می تواند درخواست همکاری کند.ازروزی که به روز اجرایی شدن برجام برسیم به عنوان مثال اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را شروع می کنیم و درچهارچوب آن آژانس می تواند دسترسی ها و بازرسی هایی انجام دهد.
وی تصریح کرد: هیچ چیزی فراتر ازچهارچوبی که دربرجام توافق شده است وجود ندارد ، حیطه وظایف آژانس درچهارچوب برجام کاملا مشخص است واین ربطی به پی ام دی ندارد. به گفته عراقچی مقوله پی ام دی خاتمه یافته است وازالان به بعد با مقوله برجام مواجه هستیم.
وی درپاسخ به سوالی مبنی براین که آیا نمی شد درقطعنامه ازدبیرخانه درخواست شود هر استنادی مربوط به پی ام دی که توسط غربی ها یا صهیونیست ها داده می شود اساسا رد شود و اگراسنادی ارائه شد آژانس ازپذیرش این درخواست ها امتناع کند، گفت: خیلی چیزهای دیگر هم خوب بود می آمد عذر خواهی می کردند ودسته گل هم می دادند هدف ما درقطعنامه این بود پی ام دی بسته شود اینکه ازآژانس خواسته شود درآینده اگر کسی مدرکی داد حقی ندارید بگیرید چیزغریبی درادبیات و عملکرد آژانس است.
عراقچی خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که به آژانس ومدیر کل آژانس می گوید نقشه راه کامل شده بنابراین ازایران انتظار همکاری درهیچ موضوعی ندارد به مدیر کل هم هیچ ماموریت نداده در پی ام دی بیشتر ازاین فعالیت کند وموضوع پی ام دی را بسته وازدستور کار خارج کرده است ودستور کار جدیدی تعریف کرده است،علاوه براین قطعنامه های گذشته را هم لغو کرده بیشتر ازاین چه کار باید می کرده جای سوال دارد.
رییس ستاد پیگیری برجام اضافه کرد: فکر می کنم شورای حکام آنچه که مدنظر ایران بود را به طور کامل انجام داده است. 
عراقچی همچنین درباره صدور بیانیه مشترک وزیرامورخارجه کشورمان وموگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ومراحل بعدی اجرای برجام گفت : ما دربرجام چند روز مشخص و تعیین کننده داریم که مراحل مختلف برجام را نشان می دهند.
وی ادامه داد : آخرین باری که طرفین یک روز را اعلام کردند روز تصویب بود که بعد از اینکه مراحل قانونی تائید وتصویب برجام در همه کشورها طی شد، آقای ظریف وخانم موگرینی بیانیه مشترک دادند واعلام کردند که روز18 اکتبر (26 مهر ماه) روزتصمیم (ادابشن دی) است و ازاین روز وارد مرحله بعد شدیم.
به گفته عراقچی، این روز روزی بود که غربی ها فرامین لازم را برای لغو تحریم ها صادر کردند ولی اجرای آن را به روز اجرا موکول کردند وبعد دو طرف تعهدات به عهده گرفتند.
وی افزود: ما در مورد اراک ، سانتریفیوژها ومواد تعهداتی داشتیم آنها هم درباره پی ام دی و دستور العمل ها تعهداتی دارند وقتی این ها انجام شد وآژانس گواهی کرد این اقدامات طبق برجام بوده، به روز اجرایی شدن می رسیم و دوباره درآن روز ظریف وموگرینی به نمایندگی از طرف مقابل طی بیانیه مشترک آن روز را اعلام می کنند. 
عراقچی با بیان اینکه امیدواریم این روز اوایل ژانویه یا حداکثر اواسط ژانویه باشد، گفت : درآن روز تحریم هایی که قبلا قانون آن صادر شده، عملا برداشته می شود وهمه آن آثار از آن روز خود را نشان می دهد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان دربخش دیگر ازاظهارات خود درباره انتقال مواد کم غنی شده وکیک زرد واقداماتی که باید درباره سانتریفیوژها نطنز وفردو انجام شود، گفت: در نطنز و فردو یک تعداد سانتریفیوژها باید برداشته می شد انجام این تعهدات موکول به پی م دی نبوده و این اقدامات زودتر از این شروع شده و در جریان است این که دقیقا چه تعداد برداشته شده اطلاع دقیق ندارم دوستان در سازمان انرژی اتمی پاسخگو خواهند بود.
وی اضافه کرد: بنای ما این است دوهفته آینده کلا هرمورد اضافه برداشته شود وبرسیم به 5060 تا درنطنز و 1044 تا درفردو، این ها که موکول به پی ام دی نبود درحال انجام است.
به گفته رییس ستاد پیگیری برجام کارتبادل مواد غنی شده وکیک زرد موکول به پی ام دی بود. ما بعنوان فروشنده مواد غنی شده 5/3 درصد وخریدار کیک زرد هستیم، معامله با روس ها انجام شده مواد کیک زرد به ایران منتقل شده ودرایران است ولی مواد ما به روسیه نخواهد رفت تا پی ام دی بسته شود والان که بسته شد امکان اینکه این مواد را به روسیه بفرستیم را پیدا کردیم و امیدواریم ظرف چند روز آینده که این ارسال مواد به روسیه هم صورت بگیرد.
وی همچنین درباره اقدامات مربوط به بازطراحی راکتور آب سنگین اراک گفت : اراک یک مرحله مهمی داشت وآن امضای سند رسمی بین ایران و1+5 بود که توسط وزرای خارجه ایران و شش کشور و خانم موگرینی باید امضا می شد.
به گفته عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، کارهای مقدماتی دراین خصوص انجام شده ودرباره قرار دادهای مربوطه با کمپانی هایی که قراراست انجام دهند مذاکراتی صورت گرفته است و ظرف چند روز آینده عملیات آن شروع می شود 
وی با بیان اینکه تصورمان این است دوتا سه هفته این ها طول می کشد، درعین حال گفت: در اراک تا الان دست به هیچ چیز نزدیم، فقط مذاکرات ان صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: گفت وگوهایی باید با طرف های چینی، آمریکایی وبقیه اروپایی ها صورت می گرفت واسنادی آماده می شد، سه سند درباره اراک توافق وحتی منتشر شده؛ سند اول بیانیه بین ایران چین وآمریکا توافق شده که براساس آن سه کشور اراده خود را برای مدرن سازی اراک طبق برجام اعلام کردند.
عراقچی ادامه داد : 1+5 بین خودشان یادداشت تفاهم امضا کردند و بر اساس آن گروه کاری تشکیل دادند که براساس آن با ایران دربازسازی ومدرن سازی اراک همکاری خواهند کرد.
به گفته عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای سند اصلی که اسم آن سند رسمی است بین ایران و 1+5 و اتحادیه اروپا توسط هشت وزیر خارجه امضا شده و این سند بسیار مهمی است و طبق آن 1+و5 تعهد قوی خود را به اتمام مدرن سازی اراک طبق جدول زمانی 5 ساله اعلام کردند.
وی گفت : در این سند مهلت پنج ساله ذکر شده و آنها متعهد هستند به ایران کمک کنند ولی اذعان می کنند که مالک و مدیر اجرایی پروژه ایران است و آنها کمک می کنند و در تکمیل این پروژه و مواد و تجهیزات لازم را اگر ایران بخواهد در اختیار آن قرار می دهد.
عراقچی اضافه کرد:ازهمه مهمتر گواهی نامه های بین المللی برای طراحی و ساخت صادر می کنند ،بسیار مهم است راکتور هسته ای تحقیقاتی یا قدرتی دارای گواهینامه بین المللی باشد و نقشه و طراحی و ساخت آن توسط بین المللی مورد گواهی قرار گرفته باشد و این تضمین کننده ایمنی و سلامت این خواهد بود و متعهد هستند این ها را صادر کنند.
به گفته این دیپلمات کشورمان آنها ظرف سه ماه موظف هستند تایید کنند همکاری بین المللی بین ایران و 1+5 براساس این سند رسمی که امضا شده شکل می گیرد در این سند رسمی هر شش کشور و اتحادیه اروپا یک به یک گفته اند چه مسئولیتی قبول می کنند.
وی اضافه کرد: بنابراین یک سند با ارزش حقوقی وسیاسی بسیار بالایی امضا شده است و در پی این سند هم مذاکراتی با شرکت های چینی برای قراردادهای عملیاتی انجام می دهیم.
عراقچی تصریح کرد: در مقام اجرا حتی دست به اراک زده نشده از امروز به بعد ما اجازه این کار را پیدا کردیم با توجه به برنامه خودمان عمل خواهیم کرد.
وی در پایان با بیان اینکه یک مرحله بسیار مهم را همه ما پشت سر گذاشتیم، گفت : این نتیجه پایداری ملت ایران وتحمل همه تحریم ها کوتاه نیامدن ازمواضع خودش است درموقعیتی هستیم که انرژی هسته ای حق مسلم ماست تثبیت شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: