دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - April 06 2020
کد خبر: ۱۴۴۵۰
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۸

مهدی مطهرنیا*: در جهان پیشرفته دریچه اصلی نگرش به مسائل مختلف از دریچه منافع گشوده می شود.منفعت هم  اغلب برپایه مباحث و موضوعات اقتصادی شکل می گیرد.در کشورهای پیشرفته ،پیشرفت اقتصادی سکویی برای کسب منافع  سیاسی در حوزه های داخلی است. به عبارت دیگر در کشورهای رشد یافته جهان به ویژه کشورهای اروپایی فعالان اقتصادی پس از حضور موفق در عرصه های تجاری و بازرگانانی وارد حوزه های سیاسی می شوند و در این حوزه ها هم عملکرد در خور ستایشی از خود برجای می گذارند.این افراد با آغاز از عرصه های اقتصادی به رشد و بالندگی اقتصاد کشورهایشان کمک شایان توجهی می کنند.این در حالیست که در کشورهای عقب نگه داشته شده سیاست سکویی برای فعالیت های اقتصادی است. یعنی افراد ابتدا وارد حوزه های سیاسی می شوند و پس از محکم کردن جای پای خود در این حوز ها تازه وارد حوزه های اقتصادی می شوند و عملکردشان معمولا در نهایت منجر به فساد در حوزه های سیاسی و اداری می شود.البته این گزاره ها مطلق نیست بلکه نسبی است اما تحقیقات علمی نشان داده است که نتایج مذکور در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال رشد ،قریب به یقین درست بوده است.لذا می خواهم تاکید کنم که باید سفر  خانم موگرینی به ایران را هم از همین دریچه مورد ارزیابی قرار دهیم.یعنی سفری اقتصادی با اهداف سیاسی.سفری که علاوه بر مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور می تواند در حوزه های سیاسی هم ثمربخش باشد.هیبت اعضای شرکت کننده در هیات همراه مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران نشان داد که اروپایی ها  مباحث اقتصادی را زمینه ساز موضوعات سیاسی قرار داده اند. به جهت آنکه ما در ایران ساحتی برای اقتصاد قائل نیستیم نمی توانیم تجزیه و تحلیل مناسبی از سفر خانم موگرینی به ایران داشته باشیم. یعنی تمامی دستاوردهای این سفر را صرفا برپایه موضوعات سیاسی و یا اقتصادی مورد ارزیابی قرار می دهیم این در حالی است که این موضوعات ادغام شده هستند. کشورهای پیشرفته جهان منفعت را یک ارزش می دانند اما ما ارزش را بیشتر براساس معنویت تفسیر می کنیم .اروپایی ها ارزش را در رشد صنعت،کشاورزی،اشتغال و سرمایه و به طور کلی تمامی موضوعاتی که به رشد و آبادانی کشورهایشان منتج شود،می دانند اما ما اینطور نیستیم.برهمین اساس هم است که  ما ثروت را عامل فساد و پول را چرک کف دست ارزیابی می کنیم و خود به خود به بروز  پدیده هایی چون دزدی و اختلاس دامن می زنیم.می خواهم این را بگویم که اتفاقا حضور مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ایران با 7 هیات اقتصادی را باید به فال نیک گرفته و آن را اقدامی در راستای بهبود مناسبات تجاری ما با اعضای قاره سبز بدانیم و آگاه باشیم که با افزایش مناسبات اقتصادی مان خود به خود پیوندهای سیاسی دوجانبه مان هم  ارتقا پیدا می کند  و به نوعی اقتصاد بسترساز مطالبات سیاسی ما از اروپا هم می شود. قطعا این امر به منطق سیاسی اروپا و دولتمردان کشور نزدیک تر است. 


استاد دانشگاه*


نام:
ایمیل:
* نظر: