يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - April 22 2018
کد خبر: ۳۰۲۳۸
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۶
حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در یادداشتی با عنوان جامعه پاک - جامعه پلید نوشت:

الف) گام نوین برخی دوستان،درتداوم همان کپی برداری (۴٪-۹۶٪)، ذهنیت سازی اجتماعی(۱۶-۲۴) باتبدیل نماد "فقر-غنا"به "فرشته-شیطان" یا "پاک-پلید"است؛

ب) این اقدام برای دوقطبی سازی شدیددرکشور،درپسا انتخابات،باگسترش ازعرصه اقتصادبه عرصه فرهنگ ورسانه طراحی شده است؛

امااین گام جدیداقدامی خطرناک است:

۱) تئوری جامعه"پاک-پلید"اندیشه ای بحران آفرین در تاریخ، باظاهری متین بوده است؛تفکری خطرناک، که حاصلی جزخشونت،نزاع فکری وحرمت زدایی ملی دربر ندارد؛

۲) دراین طراحی،حیات اجتماعی،فرهنگی ورسانه ای، تاوان بحران ها راپرداخته وجامعه حساسیت خودرابه جهت نابسامانی های روانی دراین تقابل ازدست خواهد داد؛

۳) باکشاندن این تقابل به عرصه اجتماعی،جامعه به پلید - پاک، و... تبدیل، ودولت ومردم رای داده به آن به پلیدو شیطان، ومخالفان به پاک وفرشته تبدیل می شوند؛

۴) آرامش پساانتخابات دوباره به التهاب تبدیل،وتقابل مومنین وغیرمومنین، عرصه‌ء ساختن کشوررا تنگ و نگرانی های اجتماعی به سمت نارضایتی سوق می یابد؛

۵) این تقابل احتمالا به نهادهاوشوراهای عالی کشورهم کشیده شده،یکپارچگی آنان به خطرافتاده،ودوقطبی دولت وحامیان آن، در برابر غیردولتی ها پدید می آید؛

۶) دروغ وخشونت؛ تهمت وافترا؛ التهابات اجتماعی؛خبرسازی های جعلی؛ یکدیگررابه جان هم انداختن؛حرمت قلم وزبان نگاه نداشتن؛ و..آینده راپرمخاطره می کند؛

۷) قطبی سازی کشور به جامعه "پاک-پلید"؛انشقاق در نهادهای ملی؛ بحران زایی؛ التهاب آفرینی اجتماعی؛و... به نفع کشورنیست؛ وسرمایه اجتماعی را نابود می کند؛

۸) هشیارباشیم؛ وباورکنیم انتخابات تمام شده است؛ بر سرشاخ، بن نبریم؛ سینه هاازکینه هاپاک کنیم؛ دست به دست هم دهیم؛ وبه یاری این ملت بشتابیم.


نام:
ایمیل:
* نظر:
فرهنگ وهنر
فرهنگ وهنر