توضیح ظریف به مجلس درباره دست دادن با اوباما
شفیعی در تشریح جلسه عصر سه شنبه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: در این جلسه احمد علی مقیمی نماینده بهشهر و نکا درباره دست دادن ظریف از رییس جمهور امریکا سوال کرد و پرسید: شما نماینده ملت ایران هستید و عملا به نام ملت ایران دست داده اید، چرا؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: ظریف در پاسخ گفت معمولا روسای جمهوری پس از ایراد سخنرانی خود صحنه را ترک می کنند اوباما هم پس از سخنرانی جلسه مجمع را ترک کر اما به نظر می رسد اوباما نه برای دست دادن با من که برای دست دادن با رییس جمهور روحانی برنامه ریزی کرده بود. پس دست دادن من با رییس جمهور امریکا اتفاقی بود اما آنها برای رو به رو شدن با رییس جمهور ایران برنامه داشتند که البته میسر نشد.

نوذر شفیعی به نقل از ظریف اضافه کرد: آنچه من انجام دادم رسم ادب اسلامی بود چرا که اوباما به طرف من آمد و دست داد. مجموعه یک دقیقه طول کشید. اوباما گفت « در خصوص برجام زحمت زیادی کشیده شده . باید در اجرای آن کوشا باشیم.»

شفیعی خاطرنشان کرد : سوال دیگر از وزیر امور خارجه را امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد پرسید و گفت چرا کشتی نجات که قرار بود به کمک مردم یمن بشتابد از پهلو گرفتن در بندر الحدیده خوددارری کرد و به سمت جیبوتی رفت؟ گفته می شود تماس تلفنی اقای کری وزیر خارجه امریکا با شما باعث این کار شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ظریف در پاسخ گفت که هیچ تماس تلفنی بین من و کری در این ارتباط صورت نگرفت. انحراف مسیر کشتی نجات از بندر الحدیده به سمت جیبوتی یک تصمیم کاملا داخلی بود و موضع از قبل برنامه ریزی شده بود. تنها تماس تلفنی که در ارتباط با کشتی نجات با من گرفته شد تماس دبیرکل سامان ملل متحد بود که من هم پذیرفتم. ایشان از همان ابتدا تقاضا داشتند کشتی نجات اعزام نشود. ارتباط ما و آمریکا محدود به مسائل هستهای است و درباره هیچ موضوع دیگری مذاکره نمی کنیم.

سوال دیگر از وزیر امور خارجه را ایرج ندیمی پرسید: چرا در فرودگاه های عربستان از تیم های فوتبال ایران انگشت نگاری به عمل می آید؟

ظریف هم پاسخ داد: رفتار کشورها در روابط بین الملل مبتنی بر اصل احترام متقابل است اگر سعودهای انگشت نگاری کردند ما هم از ورزشکاران آنها انگشت نگاری کردیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه در مجموع شش سوال از وزیر امور خارجه پرسیده شد که قادری، طبیب زاده، نوری، قاضی زاده و ندیمی قانع شدند ولی مقیمی و قاضی پور از پاسخ های ظریف قانع نشدند.