روایت خبرنگار ایرانی از مذاکرات هسته ای؛
«شام آخر در وین» منتشر می شود
 كتاب خاطرات حسن محمدي با عنوان «شام آخر در وين»  توسط انتشارات «بامداد نو»  در ١٩٢صفحه مراحل پاياني چاپ را مي گذراند و به زودي منتشر مي شود.  

بنابر اين گزارش، دكتر علي اكبرصالحي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان نيز براي اين كتاب يادداشتي اختصاصي به رشته تحرير درآورده است.  

گفتني است، كتاب «شام آخر در وين»  اولين كتاب خاطرات از مذاكرات هسته اي است كه توسط يك خبرنگارِ همراهِ تيم مذاكره كننده هسته اي منتشر مي شود.