گفت و گوی ظریف و کری پیش از انتشار گزارش آژانس
روند اجرای تعهدات دو طرف پیش از رسیدن به روز اجرا و نیز اقداماتی که پس از اعلام روز اجرا ، طرف مقابل باید انجام دهد، محور اصلی گفت و گوی ظریف و کری است.
هنوز گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره راستی ازمایی اقدامات ایران منتشر نشده است. در صورت انتشار این گزارش و تایید اقدامات ایران، ظریف و فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز اجرایی شدن برجام را اعلام خواهند کرد.
با این اعلام، تمامی تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران برچیده خواهد شد.