کمالوندی: گروه 1+5 مقاطعه کار باز طراحی راکتور اراک است
بهروز کمالوندی با رد انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر اینکه نباید قلب راکتور اراک قبل از عقد قرارداد با چین از سایت هسته ای خنداب اراک خارج می شد، گفت: چنین نقدی وارد نیست؛ چرا که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص باز طراحی اراک، باید قراردادی مطمئن و معتبری برای راکتور اراک تنظیم می شد.

**تنظیم سند قوی سیاسی و بین المللی برای باز طراحی اراک
وی ادامه داد: ایشان تاکید نداشتند که با کشور خارجی یا با چه شرکتی قرارداد تنظیم شود. بر اساس فرمایشات ایشان، قرار داد معتبر و مطمئن در مرحله اول منعقد شد و محکم کاری های لازم صورت گرفت. این قرار داد سند قوی سیاسی و بین المللی است که به امضای وزرای خارجه کشورهای گروه 1+5 رسید.

**گروه 1+5 مقاطعه کار جزء باز طراحی است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور با بیان اینکه پیش نویس این سند را ایران تنظیم کرده بود، اظهار داشت: باید یادآور شد که در پروژه بازطراحی اراک مدیر پروژه ایران است و کشورهای 1+5 به ما کمک می کنند؛ در واقع آنها مقاطعه کار جزء هستند. بنابراین ممکن است بخشی از کار را کشورهای داخلی که توانش را دارند انجام دهند و بخشی از کارها را بر عهده شرکت های خارجی قرار دهیم. حتی در نظر گرفته شد که کارهایی با همکاری شرکت های داخلی و خارجی انجام شود.

**قرار داد با چین دوم بهمن امضا می شود
کمالوندی با اشاره به سفر رئیس جمهور چین به تهران گفت: برای انجام کارهای بازطراحی اراک چند سند رسمی تنظیم شده است که با حضور رئیس جمهور چین به ایران این سند ها در روز دوم بهمن ماه امضا می شود.
وی همچنین در خصوص فروش آب سنگین اراک به آمریکا با واسطه کشوری سوم اظهار داشت: آب سنگین اراک استفاده های صنعتی و پزشکی دارد. از آنجایی که کالای مهم و ارزشمندی است تلاش داریم به کشوری که خریدار بهتری است بفروشیم. یکی از این کشورها می تواند آمریکا باشد.

**آب سنگین اراک کالای گران بهایی است
به گفته کمالوندی، بر اساس آزمایشاتی که توسط موسسات علمی معتبر صورت گرفته، درجه آب سنگین هسته ای ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین ایران دارای کالای گران بهایی است که باید با قیمت مناسب به فروش برسد.

**زمان آغاز و پایان باز طراحی اراک
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور در خصوص زمان آغاز و پایان باز طراحی راکتور اراک گفت: طراحی اولیه را به چینی ها ارائه کردیم و منتظر اظهار نظر آنها هستیم. اگر طراحی اولیه در سفر رئیس جمهور این کشور تایید شود وارد مرحله طراحی تفصیلی می شویم که یک سال زمان می برد و حدود یک سال و نیم هم عملیات اجرایی آن به طول می انجامد. عملیات اجرایی راکتورهای دیگر حدود سه سال زمان برد اما تصور می کنیم باز طراحی اراک کمتر از سه سال به اتمام خواهد رسید.