تذکر جدی صالحی به مونیز
علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور که چهارشنبه شب در جمع صمیمانه خبرنگاران هسته ای شرکت کرده بود از تذکر جدی اش به مونیز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری امیدهسته ای، رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: آقای مونیز امروز با من تماس گرفت و نکاتی درخصوص مباحث فنی  اجرای برجام داشت. به ایشان گفتم؛« آقای مونیز! متن توافق هسته ای انگلیسی نوشته شده است، اسپانیولی و لاتین نیست که نمی توانی بخوانی. برو بخوان و عین همان عمل کن ما سر سوزنی از آن کوتاه نمی آییم.»