میز گردی در مورد صنعت هسته ای و رابطه آن با اهداف زیست محیطی(بخش دوم و پایانی)؛
انتشار کربن از نیروگاه های گازی30 برابر نیروگاه های هسته ای است
صنعت هسته ای در دنیا تحت تاثیر حادثه فوکوشیمای ژاپن در سال ۲۰۱۱ میلادی قرار گرفت و بعد از آن افکار عمومی در دنیا با توسعه این صنعت مخالفت زیادی کرد.شمار زیادی از کشورهای دارای نیرو گاه هسته ای اقدام به تعطیل کردن نیروگاه ها کردند یا این که برنامه خود را برای تعطیل کردن تدریجی نیروگاه ها اعلام کردند. از طرف دیگر طرفداران محیط زیست ، استفاده از این انرژی در تولید برق را بسیار مفید ارزیابی می کردند زیرا نیروگاههای هسته ای که در تولید برق فعالیت می کردند آلودگی کمتری تولید می کردند و این آلایندگی کم به نفع محیط زیست و اقتصاد دنیا است . نشریه انرژی هسته ای بین المللی با سه مدیر برجسته صنعت هسته ای در دنیا میز گردی تشکیل داده است و نظر آنها را در مورد آینده صنعت هسته ای دنیا پرسیده است.
 این سه مدیر برجسته هسته ای که در میز گرد مذکور شرکت کرده اند،«باب کوارد»رییس جامعه هسته ای امریکا،«دیویدهیوز»رییس پروژه ها و بخش ساختمان در «دی و زیمرمان» و «مارک مارانو»رییس مناطق آمریکا، اروپا ، خاورمیانه و افریقای شرکت وستگینگ هاوس الکتریک هستند که تصمیمات آنها روی تولید و مصرف این صنعت بسیار اثر گذار است .بخش دوم و تلخیص شده این میزگرد را که توسط گروه تحلیل و ترجمه پایگاه «امید ملی ایرانیان» ترجمه شده است، پیش رو دارید:

بعد از حادثه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ میلادی،افکار عمومی بر خلاف صنعت هسته ای بود. به نظر شما آیا این مخالفت عمومی با توسعه صنعت هسته ای به پایان رسیده؟ و آیا افکار عمومی تاثیر معنا داری روی موفقیت یا عدم موفقیت صنعت انرژی هسته ای در دنیا دارد؟

ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا و اروپا افزایش می یابدباب کوارد:بعد از حادثه فوکوشیما افکار عمومی مخالف توسعه صنعت هسته ای در دنیا شد اگرچه نظر سنجی ها نشان می دهد که هم اکنون این مقاومت در برابر توسعه صنعت هسته ای از بین رفته است. بررسی های اخیر نشان می دهد در سال های اخیر مردم با توسعه این صنعت موافق تر شده اند زیرا از مزایای ان برای کنترل مشکلات زیست محیطی آگاه هستند. مساله مهم این است که موفقیت آینده صنعت هسته ای ارتباط مستقیمی با افکار عمومی جامعه در مورد این صنعت دارد. یک عامل کلیدی برای موفقیت صنعت هسته ای سیاست گذاری درست در زمینه صنعت هسته ای و محیط زیست است، زیرا همیشه افکار عمومی می تواند اولویت سیاست گذاریهای یک کشور را تعیین کند. پس بهتر است برای افزایش آگاهی مردم در مورد منافع انرژی هسته ای در دنیا کار کنیم و بدانیم که این صنعت می تواند در بهبود وضعیت هوا و ارتقای کیفی محیط زیست تاثیر بسزایی داشته باشد.

ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا و اروپا افزایش می یابددیوید هیوز: افکار عمومی تحت تاثیر رسانه ها است و تنها زمانی که یک نیروگاه تعطیل می شود یا حادثه ای در نیروگاههای هسته ای اتفاق افتاده است ، در مورد صنعت هسته ای خبری در رسانه ها منتشر می شود . افکار عمومی استفاده از انرژی هسته ای در تولید برق را همراستا با بهبود کیفیت هوا نمی داند و اطلاعی در مورد اینکه انرژی هسته ای سازنده ۶۲ درصد از تولید انرژی پاک در امریکا است ندارد. در رسانه ها در مورد میلیاردها دلاری که برای افزایش سطح ایمنی نیروگاه ها هزینه شده است صحبت نمی شود و هیچ معمولا خبری در مورد این که بالغ بر ۹۲ درصد نیروگاههای هسته ای تولید برق در زمره نیروگاههای کاملا ایمن و قابل اعتماد هستند منتشر نشده است . بنابراین رسانه ها اخبار بد را منتشر می کنند و افکار عمومی هم در مورد این صنعت چندان مثبت نیست.

تصمیم آلمان برای تعطیل کردن نیروگاههای هسته ای چه تاثیری روی دیگر کشورهای دنیا داشته است؟

ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا و اروپا افزایش می یابدمارک مارانو: تصمیم المان یک تصمیم کاملا سیاسی بود زیرا نیروگاه های هسته ای این کشور در میان قابل اعتماد ترین و ایمن ترین نیروگاه های دنیا هستند. هم اکنون کمتر از ۱۰ راکتور هسته ای در آلمان فعالیت می کنند و دولت در نظر دارد تا سال ۲۰۲۲ میلادی تمامی راکتورهای هسته ای را تعطیل کند ولی این مساله آلمان را با چالش های زیادی مواجه می کند زیرا از نظر تامین برق با مشکل روبرو می شود.

ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا و اروپا افزایش می یابدباب کوارد: به نظر من تصمیم آلمان تاثیر معنا داری روی دیگر کشورهای دنیا دارد . تصمیم آلمان سبب شد تا در مورد نیروگاههای هسته ای نگاه منفی در جوامع ایجاد شود ولی نتیجه تصمیم آلمان و دیگر کشورهایی که در این جهت حرکت می کنند افزایش انتشار کربن و به دنبال ان افزایش آلودگی هوا است.

ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا و اروپا افزایش می یابددیوید هیوز: تنها کشوری که تصمیم به تعطیل کردن راکتورهای هسته ای گرفت آلمان بود و به نظر من دیگر کشورها تحت تاثیر این سیاست گذاری قرار نگرفته اند. به نظر من دنیا منتظر است ببینید آیا با تعطیل شدن نیروگاه های هسته ای در آلمان انتشار گازهای آلاینده در این کشور رشد می کند یا خیر یا این که آیا آلمان می تواند نیاز برق خود را تامین کند؟ یا برای تامین برق با مشکل مواجه می شود؟ نتیجه این مساله می تواند در تصمیم کشورهای دنیا در مورد ساخت و بهره برداری از انرژی هسته ای تاثیر بگذارد.

به نظر شما آیا اهداف زیست محیطی دنیا بدون استفاده از انرژی هسته ای قابل دسترس است یا خیر؟

ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا و اروپا افزایش می یابدباب کوارد: باید در نظر داشت حتی نیروگاههای گازی بسیار پیشرفته هم انتشار کربن دارند. انتشار کربن از نیروگاههای گازی ۶۰ درصد انتشار از نیروگاههای زغال سنگی است ولی میزان تصاعد از این نیروگاه ها سی برابر انتشار کربن از نیروگاههای فعال با انرژی های پاک از قبیل آب، خورشید، باد و انرژی هسته ای است. بنابراین زمانی که در مورد کاهش انتشار کربن صحبت می کنیم باید در نظر داشته باشیم که نیروگاه های گازی بخشی از مشکل هستند نه بخشی از راه حل.

همچنین این نکته را باید در نظر گرفت که انرژی خورشید در تمامی ساعات روز و در تمامی شهرهای دنیا وجود ندارد ، باد همیشه نمی وزد و آب هم منبع کم یابی است بنابراین بهترین گزینه استفاده از برق هسته ای است و این مساله ای است که دنیا طی سال های اخیر به آن رسیده است. بنابراین اهداف زیست محیطی بدون استفاده از برق هسته ای غیر قابل دست یابی است.

ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا و اروپا افزایش می یابددیوید هیوز: بدون استفاده از انرژی هسته ای اهداف زیست محیطی در دنیا قابل دسترس نیست . انرژی هسته ای را می توان از منابع بسیار قابل اعتماد و کم آلاینده دانست که در تامین انرژی آینده نقش مهمی دارد.

ساخت نیروگاه های هسته ای در آمریکا و اروپا افزایش می یابدمارک مارانو: بدون استفاده از نیروگاه های هسته ای نمی توان کاهش معنا داری در انتشار کربن در دنیا ایجاد کرد زیرا حتی کارآمد ترین نیروگاه های ترکیبی هم انتشار کربن دارند .