گزارش تحلیلی «امید ملی ایرانیان» در مورد آینده صنعت هسته ای در دنیا
با پیشرفت تکنولوژی هزینه تولید برق هسته ای کمتر از برق فسیلی است
به گزارش مرکز مشاوره انرژی و محیط زیست لوید تکنولوژی های تولید انرژی هسته ای در سالهای اخیر با سرعت بالایی پیشرفت کرده اند و حاصل این پیشرفت درصنعت هسته ای را می توان کاهش هزینه تمام شده هر واحد انرژی هسته ای در طول سالهای اخیر دانست. هم اکنون هزینه تولید انرژی با استفاده از منابع هسته ای قابل رقابت با هزینه تولید انرژی با منابع فسیلی است و انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور یک جایگزین قابل اعتماد برای منابع فسیلی باشد.
اتحادیه جهانی هسته ای در گزارش اخیر خود از این مطالعه مهم موسسه لوید نقل کرد و نوشت:انرژی هسته ای یکی از ارزان ترین منابع برای تولید برق است و به همین دلیل در سالهای آتی سهم انرژی هسته ای در تامین نیاز انرژی دنیا افزایش خواهد یافت . از طرف دیگر برای حل مشکلات زیست محیطی و مقابله با مشکل تغییرات جوی که ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای است هم یک راه حل  مناسب وجود دارد و این راه حل استفاده از انرژی هسته ای به جای انرژی فسیلی است.
مطالعات انجام شده روی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد با توجه به بزرگی چرخه زندگی  انرژی هسته ای و سر شکن شدن هزینه های اولیه و جاری تامین برق با استفاده از انرژی هسته ای در دنیا، هزینه تولید برق با استفاده از انرژی هسته ای از دیگر روشها  به خصوص با استفاده از انرژی های فسیلی کمتر است. 
البته باید در نظر داشت تفاوت در شرایط منطقه ای در هزینه سرمایه  اولیه برای پروژه های  ساخت نیروگاههای هسته ای در دنیا اهمیت زیادی دارد . مثلا در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی هزینه اولیه ساخت نیروگاه هسته ای و هزینه های نیروی کار فعال در این نیروگاهها یک چالش بزرگ و مهم محسوب میشود ولی در کشورهای آسیایی به دلیل وسعت بازار مصرف ، تامین هزینه اولیه مساله جدی و مهمی نیست. بزرگی بازار مصرف در این کشورها باعث ایجاد صرفه های مقیاس می شود و به دنبال ان تولید را به صرفه میکند.تجربه زیاد کشورهای آسیایی در ساخت راکتورهای هسته ای در سالهای اخیر در کنار هزینه پایین نیروی کار و هزینه  پایین  تامین منابع مالی از طریق سازمانهای دولتی  برای ساخت این  نیروگاهها سبب شده است تا کشورهای آسیایی با سرعت بیشتری در مسیر هسته ای شدن پیش برومد و سهم  انرژی هسته ای در تولید برق در این قاره با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای اروپایی و امریکایی رشد کند.
پیشرفتهای نرم افزاری یک ضرورت است
اما این روند توسعه با چالشهایی هم روبرو است. مثلا برای اینکه بتوانیم سهم  انرژی هسته ای را در تامین انرژی مصرفی در دنیا افزایش دهیم باید مطالعات تازه ای به منظور ارتقای بهره وری در بخشهای انتقال  و توزیع نیرو در دنیا انجام شود. در واقع ارتقای سطح نرم افزای در بخش انتقال و توزیع برق هسته ای در دنیا یک ضرورت است  . از طرف دیگر افزایش فعالیتهای مطالعایت  و افزایش سرمایه گذاری به منظور بیشتر کردن سطح  نوآوری در بخش انتقال و توزیع برق هم  مساله مهمی است . این نوآوری ها می تواند تصویر ما از فرایند انتقال نیرو را در سالهای آتی  تغییر قرار دهد . به تعبیر دقیق تر اگر انرژی هسته ای به عنوان اصلی  ترین منبع تامین برق مورد استفاده قرار گیرد ، فرایند انتقال و توزیع با کمک تکنولوژی های تازه و روش های نوین انجام خواهد شد زیرا روشهای کنونی نقص های زیادی دارد و باید تغییرات اساسی در آن ایجاد شود.
چالش پسماندهای هسته ای 
یکی از چالشهای مهم استفاده از انرژی هسته ای  به نحوه  بازیافت یا از بین بردن پسماندهای هسته ای مرتبط است. در آمریکا پسماندهای هسته ای را بر مبنای نوع محتویات و پتانسیل حرارتی و شدت پرتوزایی دسته بندی می کنند. در این دسته بندی پسماندهای هسته به سه دسته پسماندهای سطح پایین، پس ماندهای فرا اورانیومی  و ضایعات سطح بالا تقسیم  می کنند که پسماندهای دسته اول-90 درصد از پسماندهای هسته ای را پسماندهای دسته اول  تشکیل می دهند- از طریق چال کردن کم عمق یا ذخیره سازی کوتاه مدت  و برای دو دسته دیگر چال کردن عمیق به عنوان راه حل در نظر گرفته شده است.
با پیشرفتهایی تکنولوژیکی اخیر، طراحی راکتورها به گونه ای است که سوخت هسته ای در عمق پایین می سوزد و به انرژی تبدیل می شود و در نتیجه استفاده از این تکنولوژی حجم پسماندها و طول عمر آنها کاهش چشمگیری پیدا می کند. استفاده از این تکنولوژی تازه در ساخت راکتورها بخش مهمی از چالش پسماندها را برطرف کرده است ولی  دیدگاه دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن احتمال مصرف شدن این پسماندها در صنایع دیگر است . کارشناسان بر این باور هستند که در نتیجه پیشرفتهای تکنولوژیکی در سالهای آتی احتمال  مصرف شدن پسماندها در صنایع دیگر وجود دارد و تا زمانی که در مورد نوع مصرف پسماندهای هسته ای اطمینان حاصل شود بهتر است این پسماندها انبار شود .