آمریکا:‌ برای ماندن در سوریه برنامه‌ای نداریم
 هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت:‌ هدف ما شکست داعش و عدم اقدام به انجام هیچ کار دیگری جز این است، ما می‌خواهیم تنها مردم سوریه هدایت کشورشان را به دست بگیرند، نه آمریکا و یا دیگر قدرت‌ها. این (ماندن در سوریه) هدف ما نیست،‌ هدف ما تنها نابودی داعش است.

طلال سلو، پیشتر سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک با اشاره به اینکه آمریکا منافعی استراتژیک در ماندن در سوریه دارد، گفته بود:‌ نیروهای آمریکایی تا پس از نابودی داعش در شمال سوریه باقی خواهند ماند.

رابرت جونز، مسئول دوم و معاون فرمانده نیروی ماموریت‌های مشترک در ائتلاف تحت امر آمریکا هم در تاریخ 23 ژوئیه گذشته گفته بود:‌ ماموریت ائتلاف ضد داعش  در سوریه هرگز با بیرون راندن داعشی‌ها از رقه تمام نخواهد شد، بلکه کار بزرگتری در سوریه منتظر آنها است.

ائتلاف ضد داعش نیروهای خود را در مناطق مختلف شمال سوریه از جمله پایگاهی هوایی در نزدیکی شهرک کوبانی مستقر کرده است. گفته می‌شود شمار پایگاه‌های نظامی آمریکا در شمال سوریه به 10 پایگاه کوچک و بزرگ می‌رسد.