نشست احزاب سیاسی قاره آفریقا در پایتخت سودان
 بکری حسن صالح، نخست وزیر سودان در جریان این نشست موسوم به سومین مجمع عمومی شورای احزاب سیاسی آفریقا خواهان همکاری‌های سیاسی هر چه بیشتر به منظور اتحاد میان کشورهای آفریقایی شد.

وی از این کشورها خواست تا جبهه‌های داخلی خود را علیه "امپریالیسم و نو استعمارگری" تقویت کنند.

دایس مویلا، رئیس شورای احزاب سیاسی آفریقا گفت: این نشست به سبب وضعیت بد سیاسی در قاره آفریقا و بی‌ثباتی‌های سیاسی و جنگ‌های داخلی در این قاره برگزار شده است.

در جریان این نشست شرکت کنندگان اقدام به انتخاب رئیس جدید شورا و معاون وی همچنین اعضای کمیته اجرایی آن کردند.

شورای احزاب سیاسی آفریقا در سال ۲۰۱۳ در خارطوم ایجاد شد تا به تقویت همکاری های سیاسی و اتحاد میان کشورهای آفریقایی بپردازد.