خشم هیلی از ایستادگی روسیه در کنار برجام
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در دو ماه اخیر با تکیه بر اتهامات بی اساس و توخالی شرط حفظ و ادامه برجام را انجام بازرسی های بی قید و شرط از تاسیسات نظامی ایران دانسته و می گوید برجام بدون بازرسی های مورد درخواست او فقط یک وعده تو خالی است.
یکی ازبهانه هایی که نماینده بی اطلاع ترامپ از متن برجام به آن متوسل شده است، ماده ای از این توافقنامه است که به بخش 'تی' موسوم است و در آن به ممنوعیت فعالیت هایی اشاره شده که ممکن است به ساخت ابزارهای هسته ای منتهی شوند که برای نمونه به ساخت مدل های کامپیوتری و امثال آن ها اشاره شده است.
این درخواست هیلی و تفسیر او از مفاد برجام، با مخالفت نماینده فدراسیون روسیه که یکی از طرف های اصلی مذاکرات هسته ای و امضا کنندگان برجام است روبرو شده است که می گوید آمریکا نمی تواند و نباید نقش پلیس مفتش در مورد این توافقنامه را بازی کند و مخالفت خود را با گسترش چنین بازرسی هایی اعلام کرده است .
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به همین دلیل، بیانیه ای صادر کرده و نوشته است : اگر قرار است توافقنامه هسته ای معنا و مفهومی داشته باشد، طرفین این توافقنامه بایستی به درک و فهم مشترکی از مفاد آن برسند ، یعنی این که همه طرفین توافقنامه باید همان درک و فهمی را که خانم هیلی و دولت متبوع او از مفاد این توافقنامه دارند داشته باشند.
نماینده ترامپ در ادامه گفته است به نظر می رسد برخی از کشور ها(یعنی روسیه ) تلاش می کنند ایران را در مقابل بازرسی های بیشتر محافظت کنند و افزوده است که بدون این بازرسی ها توافقنامه هسته ای، با گذشت دوسال از اثبات کارایی و تاثیر گذاری آن، 'یک وعده تو خالی' است.