ظریف:
آمریکا و عربستان نمی توانند واقعیات را تغییر دهند
 ظریف در این توییتر افزود: هر قدر بوق های تبلیغاتی ترامپ و همدستانشان «حقایق جایگزین» (تقلبی) تولید کنند، هر میزان که عربستان سعودی بازی تبلیغاتی «چشم انداز نورانی» (اشاره به ادعای وزیر خارجه عربستان سعودی در داووس) راه بیندازد و هر قدر آمریکا تلاش کند شکست داعش را به نام خود ثبت کند، نمی توانند واقعیت‌های زیر را تغییر دهند:
1- این ایران بود که برای شکست دادن داعش به کمک مردم عراق و سوریه شتافت.
2- این آمریکا و عربستان سعودی بودند که به داعش سلاح دادند.