استعفای نجفی رای نیاورد

نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری پس از شنیدن دلایل استعفای شهردار و همچنین بیان نظرات موافقین و مخالفین آن، با 16 رای مخالف در برابر 4 رای موافق، درخواست استعفای شهردار پایتخت را نپذیرفتند.

محسن هاشمی پس از رای مجدد شورا به شهرداری نجفی گفت: امیدوارم با روحیه جدیدی پیدا کرده باشند و بتوانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند.
رییس شورای شهر تهران گفت: نمی‌خواهم درباره اگرها صحبت کنم.