برای شرکت در نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه
ظریف به مسکو رفت
ظریف

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه برای شرکت در نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه عازم مسکو شد.