آیا برنامه ی هسته ای عربستان سعودی کم خطر تر از برنامه ی ایران است؟
آیا برنامه ی هسته ای عربستان سعودی کم خطر تر از برنامه ی ایران است؟
عربستان در حال دستیابی به سلاح هسته ای، هیچ خطری برای اسرائیل نخواهد داشت؟ آیا می توان گفت که سلاح هسته ای عربستان از انرژی هسته ای ایران نیز خطرناک تر است؟ فراموش نکنیم که عربستان کشوری است که بن لادن در آن تربیت شده است.
چرا سخنان
چرا سخنان "شرمن" اهمیت دارد؟
اگر هوشمندانه نسبت به سخنان اخیر خانم وندی شرمن برخورد نشود تندروهای آمریکایی حتما در آینده نزدیک روی دولتمردان آمریکا فشار می‌آوردند و آن‌ها را وادار می‌کنند تا حرف خود را پس بگیرند.
مصر باید به ایران نزدیک شود
مصر باید به ایران نزدیک شود
مصر کشور محوری در منطقه و جهان عرب است و در میان کشورهای عربی و آفریقایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اتحاد‌سازی ایران و عربستان در کشاکش منطقه‌ای
اتحاد‌سازی ایران و عربستان در کشاکش منطقه‌ای
توافق هسته‌ای ژنو باعث ایجاد اختلاف و دودستگی در بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس شده است.
فرانسه، بلندپروازی‌های آمریکا را ندارد
فرانسه، بلندپروازی‌های آمریکا را ندارد
فرانسه در موقعیتی نیست که جای آمریکا را در خاورمیانه را بگیرد. دولت فرانسه، در مدیریت پرونده هسته ای تندرو ظاهر شد.