يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - March 07 2021
برچسب ها - بعیدی نژاد
برچسب: بعیدی نژاد
ظریف:
توافق نهایی بامذاکرات هموارمی شود
خارجه حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی داود...
کد خبر: ۳۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲


ظریف در بدو ورود به وین:
موضوعات مورد بحث وین
معاونان وزیر خارجه حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین...
کد خبر: ۳۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲


عزیمت تیم‌مذاکره کننده‌هسته ای به‌وین
امور خارجه حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت...
کد خبر: ۳۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲


6ساعت مذاکرات ایران و آمریکا
حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل...
کد خبر: ۳۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۸


در بدو ورود به نیویورک؛
مذاکرات ایران و1+5جمعه برگزارمی شود
اروپا و آمریکا حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین...
کد خبر: ۳۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶


در روز نخست انجام شد؛
11ساعت مذاکرات ایران و آمریکا
کردند کارشناسان دو طرف نیز به ریاست حمید بعیدی نژاد...
کد خبر: ۳۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۱۴


مذاکرات کارشناسان ایران و 1+ 5 دروین
امشب به سرپرستی حمید بعیدی نژاد مدیر کل اداره امور...
کد خبر: ۲۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۱۵


ولایتی:آشنایی‌30ساله‌باتیم‌مذاکره‌کننده‌دارم
است می شناسم آقایان عراقچی و بعیدی نژاد فارغ التحصیل...
کد خبر: ۲۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵


آغاز‌تلاش‌ها‌برای‌تکمیل‌‌مذاکرات‌هسته‌ای
مذاکرات معاونان وی و حمید بعیدی نژاد محمد امیری و...
کد خبر: ۲۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱


/یادداشت اختصاصی/
افزایش‌امید‌به‌حصول‌توافق‌نهایی
دیگر میز عراقچی تخت روانچی و بعیدی نژاد و هدف...
کد خبر: ۱۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸


عصر‌امروز،مذاکرات‌کارشناسی‌ایران‌و‌1+5
سه شنبه به سرپرستی حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت...
کد خبر: ۱۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷


مذاکره‌کنندگان‌هسته‌ای‌راهی‌وین‌شدند
بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت...
کد خبر: ۱۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶


همراهان‌ ظریف ‌در ‌وین ‌5
و حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت... نیز در روز ششم خرداد نشستی کارشناسی به ریاست بعیدی... نژاد و استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون برگزار شد... شود که در همین راستا نشست کارشناسی به ریاست بعیدی...
کد خبر: ۱۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵


دومین‌دور‌از‌مذاکرات‌دوجانبه‌ایران‌و‌امریکا
اروپا و آمریکا وحمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت...
کد خبر: ۱۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰


گفت‌و‌گو‌با‌امریکا‌در‌فضایی‌مثبت‌و‌سازنده
آمریکای وزارت خارجه حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین...
کد خبر: ۱۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰


مذاکرات‌ عراقچی،برنز‌ و‌ اشمیت‌ در ژنو
معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه حمید بعیدی نژاد مدیرکل...
کد خبر: ۱۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹


ظریف: آماده گفتگوهای جدی هستیم
شد که "حمید بعیدی نژاد" مدیرکل سیاسی و بین المللی... مذاکرات را برعهده داشتند بعیدی نژاد پس از پایان این...
کد خبر: ۱۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷


14و15خرداد‌زمان‌مذاکرات‌کارشناسی‌‌در‌وین
شود شایان ذکر است حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی وزارت...
کد خبر: ۱۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳


گزارش‌رسانه‌ها‌از‌روند‌مذاکرات‌هسته‌ای
سرپرستی هیأت ایرانی را در این مذاکرات حمید بعیدی نژاد...
کد خبر: ۱۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱


توضیحات عراقچی درباره مدیریت مذاکرات
بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور...
کد خبر: ۱۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷